Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

airpowersystem

ข้อดีและ ปั๊มลม ข้อเสียของการใช้เครื่องอัดอากาศ แก๊ส

เหมือนอัดไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ แก๊ส ให้ผู้ใช้สามารถ ปั๊มลม ใช้เครื่องมือลมที่ทำงานหรือที่บ้านของพวกเขา งานทำอย่างมีประสิทธิภาพและทันทีที่ทั้งสองเหล่านี้อย่างมากสามารถอัด แต่ก็มีบางความแตกต่างชัดเจนในทั้งสองของพวกเขา ถ้าหนึ่งคิด ซึ่งคอมเพรสเซอร์จะซื้อ

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของข้อดีและปั๊มลมข้อเสียของเครื่องอัดก๊าซ :

- อากาศที่อัดก๊าซคล้ายคลึงกับเครื่องอื่น ๆ ปั๊มลมมันมีสถานที่ที่จะแนบท่ออากาศท่อ มีวัดและวาล์วตรวจสอบและควบคุมปริมาณการสร้างแรงดันในถังและถังเก็บอากาศอัดอยู่ข้างใน นี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้เครื่องอัดก๊าซละที่ไม่ได้มี ปั้มลม อะไรใหม่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากลำบากในการใช้มัน ดังนั้น ถ้าใครได้ใช้ไฟฟ้าก่อนแล้วปรับอากาศก๊าซได้ง่าย

- ข้อได้เปรียบที่สองคือการใช้อากาศอัดก๊าซให้พกพา ปั๊มลมมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้หรูหราของไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตบางส่วนในเว็บไซต์ของพวกเขา คอมเพรสเซอร์ก๊าซกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเหล่านี้ประเภทของสถานที่

ข้อเสียของการใช้เครื่องอัดก๊าซ รวมถึงความต้องการปั๊มลมของพลังงาน น้ำมันคอมเพรสเซอร์

ก๊าซไวไฟ มีกลิ่นเหม็น ปั๊มลมและราคาแพง ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่มีปริมาณสูงของน้ำมันในปัจจุบัน แต่ข้อเสียเหล่านี้สามารถครอบคลุมการรักษาภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาน้ำมัน Air Compressor นอกจากนี้การถ่ายโอนก๊าซคอมเพรสเซอร์ควรทำผ่านช่องทางและเศษผ้าหรือผ้าจะถูกเก็บไว้ที่สะอาดๆ ไม่รั่วไหล . ดังนั้น อัดก๊าซได้ UPS กว่าดาวน์และมันต้องเมื่อหนึ่งต้องทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

July 02 2015

airpowersystem

มีสองประเภทของลูกสูบอัดอากาศขึ้นอยู่กับการออกแบบของพวกเขา พวกเขาจะ

- ลูกสูบลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำแนวนอนดุลต่อต้านคอมเพรสเซอร์ - อัดทั้งถังชนิดนี้ , ปั๊มลม และ HP จะถูกวางในตำแหน่งแนวนอนที่ตรงข้ามกับแต่ละอื่น ๆและขับเคลื่อนด้วยเพลาข้อเหวี่ยงเดียวกัน ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

- ลูกสูบแนวตั้งสมดุลตรงข้ามน้ำเย็นคอมเพรสเซอร์ ปั้มลม

- นี้ยังเป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคู่กับ ปั๊มลม และถังแผ่นเสียงวางในแนวตั้ง ตรงข้ามกับแต่ละ

อัดลมแบบลูกสูบต้องมีมูลนิธิที่ทำจากคอนกรีตเพื่อลดแรง ปั๊มลม สั่นสะเทือนที่เกิดจาก การเคลื่อนไหวของแฝด เพราะลูกสูบลูกสูบในทิศทางตรงกันข้าม ของเครื่องอัดอากาศชนิดนี้มีการก่อสร้างที่แข็งแกร่งและดีน้ำมัน AirCompressor ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวให้มันง่ายสำหรับผู้ประกอบการที่จะใช้มันไม่หยุดสำหรับระยะเวลานานของเวลาที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด และช่วยบำรุงรักษาน้อยกว่าของคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ผลิตแรงดันได้ถึง 17.5 kg / cm2 และขั้นตอนการบีบอัดเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเพื่อเพิ่มความดันสุดท้าย ปั๊มลม ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ป็อบอัดเป็นภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเช่นเคมี , ปลอม , ปุ๋ย , รถไฟ บูชา โรงกลั่น โรงไฟฟ้า อู่ต่อเรือ ฯลฯ

มีหลายประเภทของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน ปั๊มลม อย่างไรก็ตามก่อนที่จะซื้อใด ๆหนึ่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มลมปั๊มลมผู้ผลิตได้รวมคุณลักษณะความปลอดภัยทั้งหมด ในระหว่างกระบวนการผลิต เพราะงานอัดอากาศที่ความดันสูงและความล้มเหลวของโครงสร้างสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในไซต์งาน

June 30 2015

airpowersystem

ถ้าคุณคิดว่า ปั๊มลม มีความเป็นไปได้ที่คุณจะใช้เครื่องมือหลายในเวลาเดียวกัน

ไฟฟ้าเครื่องที่ขับเคลื่อนโดยทั่วไป 110-120v แหล่งจ่ายไฟ aircompressor แม้ว่า อัดลมที่มีมอเตอร์หน่วยมากกว่า 2 แรงม้าอาจจะต้องมี 220-240v แหล่งจ่ายไฟ ถ้าคุณวางแผนที่จะทำงานกับเครื่องอัดอากาศในโรงจอดรถหรืออื่น ๆคับสถานที่ที่คุณต้องการไฟฟ้าขับเคลื่อน คอมเพรสเซอร์ น้ำมันหยอดเครื่องอัดอากาศแบบไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าปั๊มลม ดังนั้นจึงมีมือถืออย่างแท้จริง แม้ว่า มีเว็บไซต์มากมายที่มีก๊าซขับเคลื่อนอัด ข้อเสียที่สำคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าน้ำมันขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศและผลิตก๊าซที่เป็นอันตราย ปั๊มลมเช่น ไม่ควรวิ่ง ภายใน หรือแม้กระทั่งใน ชนิดของใด ๆคับ งานพื้นที่ อีกหนึ่งข้อเสียของเครื่องเหล่านี้คือพวกเขาต้องการการซ่อมแซมและการบำรุงรักษามากขึ้นกว่า ปั้มลม ไฟฟ้าวิ่งของพวกเขา

ระดับเดซิเบลของคอมเพรสเซอร์ โดยทั่วไป :ปั๊มลม

เสียงออกเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อซื้อปั๊มลม ปั๊มลมเครื่องอัดอากาศมาด้วยเสียงระดับรายการภายในผู้ผลิตกำหนด และถ้าคุณโดยทั่วไปจะใช้งานอุปกรณ์ในบ้านหรือในการประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดเล็กที่คุณอาจต้องการที่จะตัดสินใจว่าเครื่องเงียบแทนที่จะเสี่ยงความเสียหายที่จะได้ยินของคุณโดยใช้อึกทึก ปั๊มลม ดังนั้นคุณควรค้นหาระดับเสียงก่อนซื้อเยี่ยมชมที่ดีที่สุดของเราปั๊มลมเว็บไซต์สำหรับข้อมูลปั๊มลมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเครื่องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ มีรีวิวผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ บทความ และลดราคา นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบเคียงข้างปั๊มลม ทำให้เป็นที่นิยมมากที่สุดของเครื่องอัดอากาศแบบพกพา

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl